Последни новини

На вниманието на учениците от VII клас

facebook thumb

           Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022г. до 12.00ч. на 18.02.2022г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе на 17.06.2022г. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Изтеглете заявлението от тук

При въпроси се обръщайте към класен ръководител.

Д. Димитров, директор