Последни новини

Обучение на учениците от IVв и IVд клас

facebook thumb

   Учениците от IV "в" и   IV "д" клас взеха участие в петдневни обучения в рамките на проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към Министерство на вътрешните работи.
  Обученията  се проведоха в базата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Варна, сектор СОД.
Учениците бяха обучавани от лектори на  ГД „Противопожарна безопасност и защита на населението“ и получиха необходимите знания  и  практически умения, така че да могат ефективно, в случай на наводнение и последващи кризи, да предпазят себе си и да окажат първа помощ на себе си и на околните, до пристигане на специализирани спасителни екипи. Освен това се запознаха с базовите стъпки при  разработване на семеен план за действие при бедствие и с подготовка на раница за бедствени случаи.
В края на обучението, учениците от IV "д" клас подариха на всички служители на РДПБЗН Варна плакат с благодарност за техния всеотдаен труд.