Последни новини

Организация на учебния процес 30.11 - 21.12.2020 г.

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и учители, уведомявам Ви, че в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., включително, всички ученици от I - VII клас ще преминат на обучение в електронна среда. Обучението за всички паралелки е синхронно през платформата Google classroom по утвърдената седмична програма, при следния график:
Разписание на часовете  за I и II клас:
1 час - 8,40 – 09.00
2 час - 09,20 – 09,40
09,40 – 10,10 – голямо междучасие
3 час – 10,10 – 10,30
4 час – 10,50 – 11,10
5 час – 11,30 – 11,50
6 час – 12,10 – 12,30
Разписание на часовете за III и IV клас:
1ч. 08.00-08.20
2ч. 08.40-09.00
3ч. 09.20-09.40
09.40-10.10 – голямо междучасие
4ч. 10.10-10.30
5ч. 10.50-11.10
6ч. 11.30-11.50
7ч. 12.10-12.30
Разписание на часовете за V – VII клас:
1ч. 08.00-08.30
2ч. 08.40-09.10
3ч. 09.20-09.50
09.50-10.10 голямо междучасие
4ч. 10.10-10.40
5ч. 10.50-11.20
6ч. 11.30-12.00
7ч. 12.10-12.40

Спазването на графика и продължителността на учебните часове и междучасията е задължителен в съответствие с Наредба 10.

На този етап сборните групи за целодневна организация на учебния ден няма да функционират. Възстановяването им ще става поетапно, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Заповед за провеждане на олимпиади - общински кръг.

Д. Димитров, директор