Последни новини

Организация на учебния процес от 26.04.2021 г.

facebook thumb

   Уважаеми родители, ученици и служители,
напомням, че от понеделник, 26.04.2021г., випуск пети клас се връщат присъствено в училище, а випуски шести и седми клас са в ОРЕС. Организацията е дадена в заповед.

Димитър Димитров
Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна