Последни новини

Организация на учебния процес от 31.05.2021 г.

facebook thumb

Уважаеми родители, ученици и служители,

Уведомявам Ви за следното:

1. В ОУ "Г. С. Раковски" - Варна през учебната 2020-2021г. няма пропуснати учебни дни. Учебният процес е бил в съответствие със заповедите на МОН и МЗ в присъствена форма и/или в ОРЕС. Няма пропуснат учебен материал поради преустановен учебен процес. В тази връзка, удължаването на втори срок за нашето училище е неприложимо и краят на учебното време за учениците от училището е както следва:

- За I-III клас учебното време приключва на 31.05.2021г. Раздаване на удостоверенията за завършен клас на 24.06.2021г.

- За IV-VI клас учебното време приключва на 15.06.2021г.Раздаване на удостоверенията за завършен клас на 01.07.2021г. - за учениците от IV клас.

- За VII клас учебното време приключва на 30.06.2021г. Раздаването на свидетелствата за завършено основно образование до 02.07.2021г. - точната дата ще бъде съобщена допълнително.

2. Утвърдените занимания по интереси, в началото на учебната година и сформираните групи, продължават по график дейностите си.

3. С решение на педагогическия съвет на училището ще се проведат дейностите в Iб, IIIв и IIIг класове.

4. От 31.05.2021г. всички випуски преминават в присъствено обучение при ВТОРА СМЯНА с начало 13.40ч. /13.45ч. за I-II класове/. Всички паралелки само на 31.05.2021г. са в класните стаи посочени в седмичното разписание в училищния сайт. Учениците, получили разрешение за обучение в ОРЕС по чл.115а от ЗПУО продължават обучението си в ЕС.

5. От 01.06.2021г. поради освобождаване на класни стаи от учениците I-III клас, оставащите да учат паралелки ползват следните стаи:

4а - 209

4б - 308

4в - 307

4г - 207

4д - 305

5а - 302

5б - 303

5в - 304

5г - 306

5д - 203

5е - 300

6а - 404

6б - 405

6в - 406

6г - 407

6д - 408

7а - 403

7б - 204

7в - 301

7г - 401

7д - 402

7е - 400

Стаите не се сменят с цел намаляване на риска от разпространение на covid-19.

6. Всички противоепидемични мерки се прилагат в съответствие с указанията на здравните власти.

Пълен текст на заповедта в прикачения файл - Заповед

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна