Последни новини

Преминаване на обучение в електронна среда

facebook thumb

  Информирам всички заинтересовани страни, че 30.01.2024г. е нормален и присъствен учебен ден.

 За периода 31.01.2024г. - 02.02.2024г. всички ученици преминават към обучение в ОРЕС, включително и ЦОУД. За организацията на учебния процес ще бъде издадена заповед, която ще бъде предоставена през електронния дневник и училищния сайт.

Заповедта вижте тук

Д. Димитров, директор