Последни новини

Преминаване на обучение в електронна среда

facebook thumb

  Уведомявам родителите, учениците и служителите, че на 20.11.2023г. учебният процес ще е в ОРЕС, вкл. и ЦОУД /занимални/. Ще получите заповед с график на часовете. Всеки учител да си организира класните стаи и да покани учениците си. Учениците да приемат поканите. Всеки учител, особено в I - IV клас да съдейства на учениците си и на родителите им. Всеки ученик е получил потребителско име и парола за достъп в Google classroom.

Родителите и учениците, които имат проблеми с достъпа до Google classroom се обръщат към съответния класен ръководител за съдействие.

Заповед - вижте тук

Д. Димитров, директор