Последни новини

Прием на документи за записване в Първи клас

facebook thumb

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
уведомяваме Ви, че комисията за прием на документи ще работи, както следва:
12.06.2020г. от 09.00ч. до 17.30ч.
15.06.2020г. от 14.30ч. до 17.30ч.
16.06.2020г. от 09.000ч. до 17.00ч.
Обръщам внимание на работното време на 12.06.2020г., което е съкратено, поради провеждането на НВО в сградата и достъпът ще е ограничен. Моля не идвайте по-рано от обявения час.
Необходими документи за записване на първокласник:

1.        Копие и оригинал (за сверка) от удостоверение за раждане на детето;

2.        Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;

3.        Документ, удостоверяващ обстоятелствата по:

- дете с трайни увреждания над 50 % - 30 точки;

- дете на един или двама починали родители – 30 точки;

- дете от семейство с повече от две деца – 30 точки;

Заявление и декларация за доброволно предоставяне на лични данни, които се подават при записването можете да изтеглите от секцията ПРИЕМ или да попълните на място в училището.