Последни новини

Пролетно математическо състезание

facebook thumb

Уведомявам родителите на ученици от IV клас, че на 28.03.2020г., според предварително утвърден график от МОН /предвид създалата се обстановка в страната ще има допълнителна информация за датата на провеждане/ ще се проведе "Пролетно математическо състезание". Явяването на състезанието става след подаване на заявление, лично от родителя, по образец, до директора на МГ "П. Берон" - Варна, чрез директора на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна в срок от 13.03.2020г. до 18.03.2020г. в деловодството на училището. Поради обстановката в страната и с цел ограничаване на физическите контакти, заявлениата ще се приемат и на електронната поща на училището, но трябва цялата информация в тях да е коректно попълнена.  Във връзка с регламента и подаването на информацията към училището домакин, заявления, подадени след обявения срок, няма да се приемат.

Заявления можете да свалите от сайта на училището, раздел Документи, подменю Образци на документи.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна