Последни новини

Промени в организацията на сборните групи за ЦОУД

facebook thumb

Уважаеми родители,

в прикачен файл е заповед за организацията и промяна на мерките в училището, съобразно заповед №РД01-856/19.10.2021г. на министъра на МЗ.

Сборните групи за ЦОУД за випуск Първи клас се реорганизират временно и продължават присъствено - реорганизацията засяга учениците от Iв клас.

Сборните групи за ЦОУД за випуск Втори клас преминават в електронна среда /ОРЕС/ и се сливат, като ръководител за всички остава г-жа Никол Маринова. Необходимо е да приемете поканата за присъединяване към електронната стая.

Промените влизат в сила от 21.10.2021г. и важат до промяна в заповедта на министъра на МЗ.

Пълен текст на заповедта в прикачения файл.
Родителите на учениците от втори клас да направят необходимата организация за своевременно прибиране на децата след края на задължителните часове.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна

СЪОБЩЕНИЕ
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СБОРНИ ГРУПИ ЦОУД ВИПУСК II КЛАС
 ЗАКУПЕНИТЕ КУПОНИ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА ПЕРИОДА  21.10.2021 Г.  – 29.10.2021 Г.,МОГАТ ДА СЕ ПРЕЗАВЕРЯТ И ИЗПОЛЗВАТ  ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА СБОРНИ ГРУПИ ЦОУД 2А И ЦОУД 2Б.
 ЗАКУПЕНИТЕ КУПОНИ СЕ ЗАМЕНЯТ  В ДНИТЕ ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ.
                      От ръководството на     

                 „Залива 47-СП“АД