Последни новини

Получаване на служебни бележки за НВО VII клас

facebook thumb

 Уведомявам учениците от випуск седми клас, че утре ще могат да получат служебните си бележки с информация за личен код за достъп до платформата за прием след седми клас, както и място за явяване на изпита. Получаването на служебните бележки е при следната организация:
дата: 04.06.2020г.
VIIа клас в стая 100в - от 14.00- 14.25ч.- четни номера/ от 14.35-15.00 нечетни номера
VIIб клас в стая 101 - от 14.00- 14.25ч.- четни номера/ от 14.35-15.00 нечетни номера
VIIв клас в стая 100в - от 15.15 - 15.40ч.- четни номера/ от 15.50-16.15 нечетни номера
VIIг клас в стая 101 - от 15.15 - 15.40ч.- четни номера/ от 15.50-16.15 нечетни номера

В указаните часове, класните ръководители на съответните паралелки ще поемат съответната група на класа и ще влязат в стаята. Влизането в сградата е с маски, които всеки ученик си осигурява сам. Всеки ученик сяда на чин по един и шахматно, като спазва дистанция и не осъществява физически контакт със съучениците си. В стаята, срещу подпис, ще получи служебна бележка и инструктаж за ученика. Служебната бележка се пази и се представя в деня на изпит НВО. След получаване на бележката и инструктажа и полагането на подпис, групата се извежда от класния ръководител извън сградата и се допуска следващата група. Всеки ученик да носи личен химикал за подписването. Напомням на всички ученици, че при допускане до изпита ще е необходимо да представят служебна бележка и ученическа лична карта или бележник със снимка. Всеки да провери наличието на посочените документи и при загуба да предприеме действия за издаване на нови чрез класния ръководител.

Д. Димитров, директор