Последни новини

Ред за запознаване с резултати от олимпиадите

facebook thumb

Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви за реда, по който може да се запознаете с резултатите от олимпиадите по Български език и литература, География и икономика, История и цивилизации, Биология и здравно образование и Знам и мога:

Български език и литература:

В срок до 30.01.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 01.02.2021г. 12.30ч. Адриана Трифонова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 4 и 5 февруари 2021г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Гергана Янчева и Стела Стоянова на 04.02.2021г. и Катя Георгиева и Валентинка Димова на 05.02.2021г., които могат да дават разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

География и икономика, История и цивилизации:
В срок до 30.01.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 01.02.2021г. 12.30ч. Дафинка Петрова и Адриана Трифонова получават от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 04 и 05 февруари 2020г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Дафинка Петрова и Адриана Трифонова, които може да дават разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

Биология и здравно образование:

В срок до 05.02.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 08.02.2021г. 12.30ч. Светлана Михайлова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет на 09 февруари 2021г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Светлана Михайлова и Ивелина Стоянова, която може да дава разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.

Знам и мога:

В срок до 30.01.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде в канцеларията заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 01.02.2021г. 12.30ч. Тодорка Тодорова получава от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет на 4 и 5 февруари 2021г. от 12.30 – 13.30ч. в присъствието на Тодорка Тодорова, която може да дава разяснения. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.