Последни новини

Ред за запознаване с резултатите от олимпиадите по математика, химия и история

facebook thumb

Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви за реда, по който може да се запознаете с резултатите от олимпиадите по математика, химия и история:

Математика:

В срок до 26.01.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 27.01.2021г., 12.30ч., Светлана Михайлова за V-VII клас и Тодорка Тодорова  за IV клас получават от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 28 и 29 януари 2021г. от 13.00 – 14.00ч. в присъствието на председателите на комисиите по оценяване. Не се разрешава копиране и заснемане на изпитните работи. Оценката е окончателна.
Химия и История:

В срок до 26.01.2021г. всеки участник или негов родител може да подаде заявление за запознаване с резултата от олимпиадата. До 27.01.2021г., 12.30ч., Светлана Михайлова и Адриана Трифонова получават от Мариана Костова списък с учениците, подали заявление за запознаване с оценената работа. Запознаването се осъществява в работен кабинет в рамките на дните 28 и 29 януари 2021г. от 13.00 – 14.00ч. в присъствието на председателя на комисията по оценяване.

Д. Димитров, директор