Последни новини

Ред за провеждане на общински кръг на олимпиадите

facebook thumb

Ред за участие на учениците на училището в общинските кръгове на олимпиадите и състезанията, организирани от МОН през учебната 2019/2020г.
1.    Директорът на училището издава заповед за всяка конкретна олимпиада и/или състезание, в което могат да участват ученици от училището, в която определя комисии за организиране, изготвяне на изпитни материали и оценяване. Дата, час и място на провеждане. Място и срок за проверка и изготвяне на протоколи и ред за запознаване с резултатите.
2.    За участие в съответната олимпиада, ученикът и родител подават заявление за участие, придружено от декларация за съгласие за публикуване на резултатите, в канцеларията на училището и в срок до три работни дни преди провеждането на олимпиадата.
3.    Назначената комисия разпределя учениците според постъпилите заявления в изпитните зали и подготвя необходимите протоколи  изпитни материали.

В раздел Дейности е качен график за провеждането на олимпиадите.