Последни новини

Родителска среща

facebook thumb

  Уважаеми родители, уведомяваме Ви за провеждането на родителски срещи както следва:

- 17.02.2020г. за IV в клас от 18.30 часа
- 18.02.2020г. за I - IV клас - провежда се след последния час на съответната паралелка в класната стая.

- 19.02.2020г. III а клас от 18.40 часа
- 19.02.2020г. от 18.40ч.  за V - VII клас - стаите ще бъдат обявени на входа на училището. На паралелките, на които класният ръководител има седми час първо ще влизат преподаващите учители и след това класен ръководител.