Последни новини

Родителски срещи

facebook thumb

   Уважаеми родители,

В прикачен файл е заповед за организирането на родителски срещи за паралелките, за които не са проведени такива през втори учебен срок.

Обръщам внимание на родителите на седмокласници, че родителската среща за отделните паралелки ще бъде предшествана от обща родителска среща, свързана с въпросите за НВО след VII клас и кандидатстването за профилирани и  професионални гимназии.