Последни новини

Съобщение

facebook thumb

     Уважаеми родители,

напомням, че при симптоми на заболяване при учениците, не трябва да ги водите/изпращате на училище, а се обръщате за компетентна намеса към личните лекари. Престоят им в училище е предпоставка за разпространение на заболявания, което ще застраши здравето на останалите ученици и учители, както и присъствения образователен процес за всички ученици. Всеки родител да упражни контрол по отношение на здравословното състояние на детето си и да не допуска присъствието му в училище при симптоми на заболяване.

Димитър Димитров

Директор на ОУ "Г. С. Раковски" - Варна