Последни новини

Сборни групи за ЦОУД

facebook thumb

Уважаеми родители, уведомявам Ви, че от утре, 16.12.2020г., се възстановяват занятията на сборна група за целодневна организация на учебния ден I В, с ръководител г - жа Валерия Петкова.

График на дейностите:
-        12.30 – 13.25 ч. – Обедно хранене в домашни условия
-        13.25 – 13.30 ч. – Междучасие/консултации
-        13.30 – 13.50 ч. – Организиран отдих и физическа активност
-        13.50 – 14.10 ч. – Междучасие/консултации
-        14.10 – 14.30 ч. – Самоподготовка
-        14.30 – 14.50 ч. – Междучасие/консултации
-        14.50 – 15.10 ч. – Самоподготовка
-        15.10 – 15.30 ч. – Междучасие/консултации
-        15.30 – 15.50 ч. – Занимания по интереси
-        15.50 – 16.10 ч. – Междучасие/консултации
-        16.10 – 16.30 ч. – Занимания по интереси
-        16.30 – 17.00 ч.  – Консултации

Д. Димитров, директор