Последни новини

Сборни групи за ЦОУД

facebook thumb

Уважаеми родители, уведомявам Ви, че от 07.12.2020 г., понеделник, се възстановява дейността на сборна група III клас за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Теодора Борисова, сборна група I А за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Петя Торопова и сборна група IБ за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Румяна Денева.

От 02.12.2020 г., сряда, се възстановява дейността на сборна група 2А за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Д. Янева. От 03.12.2020 г., четвъртък, ще има занятия и сборна група 2Б за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Н. Маринова.
График на дейностите:
-        12.30 – 13.25 ч. – Обедно хранене в домашни условия
-        13.25 – 13.30 ч. – Междучасие/консултации
-        13.30 – 13.50 ч. – Организиран отдих и физическа активност
-        13.50 – 14.10 ч. – Междучасие/консултации
-        14.10 – 14.30 ч. – Самоподготовка
-        14.30 – 14.50 ч. – Междучасие/консултации
-        14.50 – 15.10 ч. – Самоподготовка
-        15.10 – 15.30 ч. – Междучасие/консултации
-        15.30 – 15.50 ч. – Занимания по интереси
-        15.50 – 16.10 ч. – Междучасие/консултации
-        16.10 – 16.30 ч. – Занимания по интереси
-        16.30 – 17.00 ч.  – Консултации