Последни новини

Важно

facebook thumb

Уважаеми родители,

С цел осигуряване на време за почистване и дезинфекция на класните стаи след часовете на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна и недопускане смесването на ученици от двете училища, първи час започва, както следва:

13.40ч. за III-VII клас

13.45ч. за I-II клас.

Учениците трябва да идват след 13.25ч., за да могат да бъдат приети безопасно в сградата. Не е разрешено смесването на ученици във фоайето и идването им преди 13.25ч. и при лоши атмосферни условия, ще доведе до тяхното събиране и престой на открито. С цел, да се избегне събирането на ученици на открито е необходимо да осигурите спазването на обявения начален час за прием.

Благодаря за усилията!

Димитър Димитров