Последни новини

Важно за учениците от групите за ЦОУД

facebook thumb

Уважаеми родители на ученици от групите за ЦОУД, на 09.03.2022г. ще получите информация и формуляр за изразяване на
Вашето становище:

  1. Запазване на фирмата доставчик на обедното хранене, но с новите цени:

- меню със супа - 5,50 лв.

- меню без супа - 4,80 лв .

 2. Стартиране на търсене на нов доставчик – на 09.03.2022г. очакваме оферта от втората фирма, осигуряваща хранене на ученици в града, която също ще ви предоставим.

След като Ви изпратим формуляра, ще е необходимо да изразите становището си
в кратък срок, за да можем да осигурим доставката на храна от избрания от Вас
доставчик.

Димитър Димитров

Директор ОУ "Георги Сава Раковски"-Варна