Последни новини

Възлагане на задачи в електронна среда

facebook thumb

   Уведомявам учениците и родителите, че в периода 16-29.03.2020г. се преустановява учебния процес на основание заповед на министъра на здравеопазването, поради извънредното положение в Република България. В тази връзка, от 17.03.2020г. ще стартира дистанционна форма на комуникация между учителите, учениците и родителите по утвърден график.  Дните за поставяне на задачи са едни и същи за всички учители 17.03.2020г., 23.03.2020г. и т.н. (или всеки понеделник след 17.03.2020 г.)  до възстановяване на учебния процес и ще са достъпни за учениците след 11.00ч. Дните за консултации по зададените задачи са както следва:
1. за начален курс - предвид възрастовите особености на учениците, всеки класен ръководител сам определя времето -  час и ден от работната седмица и го обявява на родителите.
2. за V - VII клас:
- математика, ИТ, химия, ЧП и физика - петък от 10.00 - 14.00ч.
- БЕЛ, АЕ - четвъртък от 10.00 - 14.00ч.
- история, география, биология и ЧП - сряда от 10.00 - 14.00ч.
- решаване на поставените задачи от учениците - от вторник до петък
В обявеното в графика време за консултации, учителите са длъжни в интервала от 10.00 - 14.00ч. да са на разположение в избраната форма за комуникация /електронна поща, viber и др./ за въпроси по поставените задачи и учебното съдържание на учениците и родителите и да указват подкрепа при решаването им.
За отсъствие или неоказване на консултация от страна на учителите, родителите сигнализират на електронната поща на училището, за установяване на причините.
- МОН и БНТ4 се ангажират в периода на прекъснат учебен процес да излъчват образователни филми за учениците от различните възрастови групи.
- учителите ФВС, ТП, музика и ИИ - ще са в платен годишен отпуск за всички дни след 16.03.2020 г.

Моля родителите да оказват подкрепа като осигурят възможност за работа на учениците в електронна среда и търсят съдействие от учителите в обявените за консултации часове.

Всички изпити на ученици в СФО се отменят.
Поради динамично променящата се обстановка в страната и в случай на нови указания от компетентните държавни органи ще бъдете информирани, чрез сайта на училището.