Последни новини

Възстановяване на присъствения учебен процес

facebook thumb

  Уведомявам учениците, родителите им и служителите, че от 21.11.2023 г. се възстановяват присъствените учебни занятия по обичайния график - първа смяна с начало 7.30 ч. за III - VII клас и 8.20 ч. за I - II клас.

Д. Димитров, директор