Прием

Прием

Уважаеми родители, във връзка с електронното подаване на документи за прием в Първи клас, същият се осъществява в електронната платформа на Община Варна. Напомняме Ви, че подаването на документи започва на 30.05.2022 г. от 10.00 часа.

Електронна платформа за прием в Първи клас

Система от правила за електронен прием в Първи клас

График на дейностите за прием в Първи клас за учебната 2022 - 2023 г.

Прилежащ район

Училищен план прием за учебната 2022-2023 година, както следва:
1.    Прием в първи клас:
•    I клас – 5 паралелки по 24 ученици – 120 ученици

Учители, които ще поемат I клас през учебната 2022 - 2023 година: Полина Тодорова, Светлана Христова, Красимира Христова, Галя Обретенова, Любомира Стойнова.
•    Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2022-2023 година са приети от Община Варна и публикувани на интернет страницата на училището.
•    Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден в сборни групи:
-    първи клас – 4 сборни групи –  110 ученици общо
-    втори клас – 2 сборни групи – 56 ученици общо
-    трети клас – не се предвижда – 0 ученици
-    четвърти клас – не се предвижда – 0 ученици

II.
  Прием в пети клас:
-    V клас – 6 паралелки по 28 ученици – 156 ученици / 137 ученици в настоящия момент в четвърти клас разпределени в 6 паралелки/– прием в пети клас се извършва за свободните места до запълването им.

III.
    В останалите класове няма да има промяна в броя на паралелките. Свободните места в тях ще са съгласно чл. 104 от Наредба №10от 1.09.2016г.