Текущи ремонти

Текущи ремонти

 №1 Процедура за извършване на текущи ремонтни дейности - изграждане на предпазен парапет около английски двор
Ориентировъчна количествено-стойностна сметка /файл №1/.

 № 2 Процедура за извършване на текущи ремонтни дейности - Ремонт на колони пред централния вход на сградата.
Ориентировъчна количествено - стойностна сметка /файл № 2/.

 Приемане на документи и оферти се извършва на място в канцеларията на училището или по електронен път, всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа.