Обществен съвет

Обществен съвет

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Илиева Маркова

Представител на финансов орган:

Радка Стоянова Радославова - Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна

Членове:

 Искра Величкова Стоянова

Даниела Йорданова Пейчева

Ана Илиева Ангелова

Иван Веселинов Добричков

             Сияна Генадиева Генадиева

Членове-резерви:

Андрей Николаев Колев

Яна Дончева Антова

Деница Дианова Димитрова

Станислава Георгиева

Десислава Георгиева Константинова

Радослава Иванова Бекова

           Наташа Здравкова Еленска - финансиращ орган

Срокът за дейността на горепосочения състав на Обществения съвет е 3 (три) години, считано от 22.10.2022г.

За връзка с Обществения съвет: os.ourakovski@abv.bg