Олимпиади

Олимпиади

  Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи от олимпиадата по география и икономика – областен кръг за VII -XII клас, както следва:

1.     Ученикът, желаещ да се запознае с изпитната си работа, чрез своя родител, подава заявление в деловодството на училището в срок до 22.03.2024г. в работното време на канцеларията.

2.     В срок до 13.00ч. на 25.03.2024г. Мариана Костова предоставя на директора списък с имената на подалите заявление.

3.     Запознаването се осъществява на 26.03.2024г. от 15.00ч. до 17.00ч. в ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна, лично от участника и/или негов родител, за което представят документ за самоличност.

4.     Копирането на изпитна работа не е разрешено, както и получаването на информация за чужди изпитни работи.

 Димитър Димитров

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна

Повече информация за организираните от МОН олимпиади и състезания можете да научите от тук.

Условия за участие според регламента.